روز سه شنبه 8 مرداد 1398، اولین جلسه هیات مدیره دوره هجدهم تشکیل شد .

1-آقای مهندس علی فیاض شاهاندشتی                   رئیس کانون                              

 

                

2-آقای مهندس علی بابایی                نائب رئیس اول                 

3-آقای مهندس میثم  سعادتی                   نائب رئیس دوم     

4-آقای مهندس حسین ایزدی     خزانه دار                                  

5-آقای مهندس مهر آرا ناهید                       دبیر                        

6--آقای مهندس سهیل اسلامی                      مسئول  روابط عمومی  

7-آقای مهندس سید مجتبی سعیدیان               عضو اصلی                    

8-آقای مهندس بهتاش درکایی نژاد                عضو اصلی                           

9-آقای مهندس عباس جمی                         عضو اصلی                          

                             

10-آقای مهندس محمد جعفر یزدانی            عضو علی البدل                             

10-آقای مهندس رضا امیری                      عضو علی البدل                            

 

                   

 

 

 

آقای مهندس شیداله یداله تبار عمران               بازرس اصلی                             

آقای مهندس علی اصغر دریاباری              بازرس اصلی                             

آقای مهندس نعمت درزی       بازرس علی البدل                        

 

روز سه شنبه 24 آذر انتخابات کانون مهندسین آمل از ساعت 9 الی 19:30 با حضور پرشور اعضای محترم، در محل کانون برگزار گردید و نتیجه آرا به شرح ذیل می باشد.:

 • تاریخ ثبت : 1394/09/02
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3573

 • تاریخ ثبت : 1394/08/21
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3408

اولین بزرگداشت روز جهانی شهرساز (دومین هم اندیشی شهرسازان آمل)روز یکشنبه 18 آبان در محل کانون مهندسین آمل برگزار گردید

 • تاریخ ثبت : 1394/08/13
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3406

کانون مهندسین آمل مجددا برگزار می کند:

 • تاریخ ثبت : 1394/07/18
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3876