• تاریخ ثبت : 1394/11/24
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2621

 • تاریخ ثبت : 1394/11/17
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2396

 • تاریخ ثبت : 1394/11/17
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2754

هیات مدیره  کانون مهندسین آمل از بنیاد کودک آمل ، جهت کمک دیدار بعمل آوردند.

 • تاریخ ثبت : 1394/11/14
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2648

روز سه شنبه 13بهمن 1394، هنرپیشه مطرح سینما و تلویزیون،

 • تاریخ ثبت : 1394/11/01
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3048

روز سه شنبه ،29دی 1394،هیات مدیره محترم جامعه مستقل جهت عرض تبریک به هیات مدیره جدید،در دفتر کانون حضور بهم رساندند.

روز سه شنبه 8 مرداد 1398، اولین جلسه هیات مدیره دوره هجدهم تشکیل شد .

1-آقای مهندس علی فیاض شاهاندشتی                   رئیس کانون                              

 

                

2-آقای مهندس علی بابایی                نائب رئیس اول                 

3-آقای مهندس میثم  سعادتی                   نائب رئیس دوم     

4-آقای مهندس حسین ایزدی     خزانه دار                                  

5-آقای مهندس مهر آرا ناهید                       دبیر                        

6--آقای مهندس سهیل اسلامی                      مسئول  روابط عمومی  

7-آقای مهندس سید مجتبی سعیدیان               عضو اصلی                    

8-آقای مهندس بهتاش درکایی نژاد                عضو اصلی                           

9-آقای مهندس عباس جمی                         عضو اصلی                          

                             

10-آقای مهندس محمد جعفر یزدانی            عضو علی البدل                             

10-آقای مهندس رضا امیری                      عضو علی البدل                            

 

                   

 

 

 

آقای مهندس شیداله یداله تبار عمران               بازرس اصلی                             

آقای مهندس علی اصغر دریاباری              بازرس اصلی                             

آقای مهندس نعمت درزی       بازرس علی البدل                        

 

روز سه شنبه 24 آذر انتخابات کانون مهندسین آمل از ساعت 9 الی 19:30 با حضور پرشور اعضای محترم، در محل کانون برگزار گردید و نتیجه آرا به شرح ذیل می باشد.:

 • تاریخ ثبت : 1394/09/02
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3839