• تاریخ ثبت : 1394/12/18
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 4413

روز یکشنبه 16 اسفند 1394،

 • تاریخ ثبت : 1394/12/12
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3442

برنامه کوهنوردی 6ماهه اول سال 95 برنامه ریزی شد.

 • تاریخ ثبت : 1394/12/06
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3629

 • تاریخ ثبت : 1394/11/28
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3874

 • تاریخ ثبت : 1394/11/28
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3866

روز سه شنبه 27بهمن 1394، اعضای هیات مدیره آمل، جهت پاره ای از مذاکرات به شورای اسلامی شهر آمل رفتند.

 

 • تاریخ ثبت : 1394/11/24
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3832

 • تاریخ ثبت : 1394/11/17
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3528

 • تاریخ ثبت : 1394/11/17
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3977

هیات مدیره  کانون مهندسین آمل از بنیاد کودک آمل ، جهت کمک دیدار بعمل آوردند.