• تاریخ ثبت : 1395/06/27
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3630

 • تاریخ ثبت : 1395/05/20
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3561

روز سه شنبه مورخ 95.5.19جلسه کمیته ادواری کانون با حضور اعضای محترم هیات مدیره ادوار گذشته در کانون برگزار گردید

 • تاریخ ثبت : 1395/05/16
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3415

روز دوشنبه 14 تیر 1395، اعضای محترم هیات مدیره کانون مهندسین آمل به مناسبت روز شهرداری ، به ملاقات آقای مهندس امیرسلیمانی ، شهردار محترم شهر آمل رفتند.

 • تاریخ ثبت : 1395/04/12
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2491

 • تاریخ ثبت : 1395/03/20
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2551

روز چهارشنبه 20خرداد کلیه کمیته های کانون، فعالیت خود را شروع کردند.

 • تاریخ ثبت : 1395/03/17
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 4757

 • تاریخ ثبت : 1395/03/12
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 4599

کارگاه آموزشی با 2% امتیاز تشویقی برای کلیه رشته های هفتگانه نظام مهندسی،