• تاریخ ثبت : 1395/06/27
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3393

 • تاریخ ثبت : 1395/05/20
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3343

روز سه شنبه مورخ 95.5.19جلسه کمیته ادواری کانون با حضور اعضای محترم هیات مدیره ادوار گذشته در کانون برگزار گردید

 • تاریخ ثبت : 1395/05/16
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3199

روز دوشنبه 14 تیر 1395، اعضای محترم هیات مدیره کانون مهندسین آمل به مناسبت روز شهرداری ، به ملاقات آقای مهندس امیرسلیمانی ، شهردار محترم شهر آمل رفتند.

 • تاریخ ثبت : 1395/04/12
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2316

 • تاریخ ثبت : 1395/03/20
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2383

روز چهارشنبه 20خرداد کلیه کمیته های کانون، فعالیت خود را شروع کردند.

 • تاریخ ثبت : 1395/03/17
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 4397

 • تاریخ ثبت : 1395/03/12
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 4372

کارگاه آموزشی با 2% امتیاز تشویقی برای کلیه رشته های هفتگانه نظام مهندسی،