مجمع عمومی فوق العاده کانون مهندسین آمل با دستور جلسه ۱.چگونگی کسب درآمد کانون, ۲.تغییرات موادی از اساسنامه, ۳.اخذ مجوز جهت سهامی کردن اموال کانون, روز سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ ,ساعت ۱۵ الی ۱۷ در سالن هلال احمرآمل برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان مازندران