فراخوان شرکت در دوره های رایگان آمادگی جسمانی

کمیته ورزش کانون مهندسین آمل، جهت برگزاری دوره های تمرینی آمادگی جسمانی و ورزش های هوازی آقایان و رزرو باشگاه،بصورت رایگان برای اعضای محترم کانون، عضو می پذیرد.

متقاضیان جهت نام نویسی به دفتر کانون مراجعه فرمایند.

مطالب مرتبط :
  1. آمادگی جسمانی
  2. انتخابات داخلی هیات مدیره دوره هجدهم کانون
  3. آمادگی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری
  4. انتخابات شرکت تعاونی مازند نظام
  5. کلاس آمادگی آزمون رشته برق

پاسخ