فرم رزومه جهت ثبت نام در کمیته های کانون

همکار گرامی، لطفا رزومه خود را مطابق فرمت اعلام شده دفتر کانون جهت مشارکت در کمیته های مختلف آن حداکثر تا 2 آذر 1398 ارسال نمائید.(اعضای محترم دارای پروانه)

 

مطالب مرتبط :
  1. برگزاری جلسات کمیته آموزش و پژوهش
  2. جلسات کمیته ورزش
  3. برگزاری جلسات کمیته انتشارات
  4. برگزاری جلسات کمیته رفاهی
  5. هیات مدیره کانون مهندسین آمل

پاسخ