هجدهمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسین کانون مهندسین آمل

انتخابات هجدهمین دوره هیات مدیره و بازرسان کانون مهندسین آمل در تاریخ 11/تیر/ 98 برگزار میگردد.داوطلبین جهت نام نویسی از اول وقت اداری 18/خرداد/98 تا پایان وقت اداری 25/خرداد/98 شخصاً به دفتر کانون مراجعه نمایند

با توجه به اتمام دوره اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون، انتخابات هجدهمین دوره هیات مدیره و بازرسان در روز سه شنبه 11/تیر/98 از ساعت 9 صبح لغایت 18 برگزار می گردد.داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرسین کانون می توانند از اول وقت اداری شنبه 18/خرداد/98 لغایت پایان وقت اداری شنبه 25/خرداد98 شخصاً به دفتر کانون مراجعه و ثبت نام نمایند.

شرایط عضویت در هیات مدیره و بازرسین کانون به استناد ماده 20 آخرین اساسنامه کانون، داشتن پروانه اشتغال حداقل پایه 2 و حداقل هفت سال سابقه عضویت ممتد در کانون میباشد.همچنین شامل شرایط مندرج در ماده 41 فصل دهم اساسنامه نیز باشند.

همچنین کلیه اعضای کانون با داشتن کارت عضویت معتبر کانون می توانند در این انتخابات شرکت نمایند. برای رویت آخرین اساسنامه کانون به سایت و یا دفتر کانون مراجعه فرمایید.

در ضمن داوطلبین می بایستی تسویه حساب مالی خودرا با کانون به همراه سایر مدارک ارائه نمایند.

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. سهامی نمودن اموال کانون مهندسین آمل
  3. انتخابات داخلی هیات مدیره دوره هجدهم کانون
  4. فرم رزومه جهت ثبت نام در کمیته های کانون
  5. اساسنامه کانون مهندسین آمل

پاسخ