تسلیت

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، برعزاداران و عشاق آن حضرت تسلیت باد.

مطالب مرتبط :
  1. تسلیت

پاسخ