اطلاعیه

کانون مهندسین آمل در نظر دارد،

زیرزمین ساختمان کانون را به اجاره بگذارد.درصورت تمایل جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر کانون مراجعه فرمایید.

مطالب مرتبط :
  1. اطلاعیه ها و بخشنامه ها
  2. اخبارو اطلاعیه آموزش و پژوهش
  3. اخبار و اطلاعیه های کمیته رفاهی
  4. اطلاعیه

پاسخ