کلاس آموزشی bim و auti desk

کلاس به صورت رایگان برگزار می گردد.

زمان کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

جهت نام نویسی با دفتر کانون(01143220044)تماس حاصل فرمایید.

مطالب مرتبط :
  1. گروه اول کلاس ایمنی
  2. مقالات آموزشی
  3. کلاس ایمنی
  4. برگزاری کلاس ویترای (نقاشی روی شیشه )
  5. برگزاری کلاس هوشمند سازی در کانون

پاسخ