عملکرد روابط عمومی

  • 1393/03/25
  • بازدید : 4907

عملکرد روابط عمومی:

1-ساماندهی پیامک

2-بازنگری کارت عضویت کانون

3-بروز رسانی فرم عضویت و بانک اطلاعاتی کانون

4-تائید فرم پیشنهادات جدید در کانون

5-فعالسازی بخش اسپانسری سایت کانون

6-فعالسازی برنامه تبلیغاتی کانون

7-مستندسازی حضوردربرنامه فرهنگسازی مهندسی

8-طراحی و آماده سازی بروشور خیرمقدم اعضای جدید کانون

9-طراحی و چاپ استندروز معمار و سال نو

مطالب مرتبط :
  1. برگزاری جلسات روابط عمومی
  2. روابط عمومی
  3. عملکرد انتشارات
  4. عملکرد بانوان
  5. معرفی واحد روابط عمومی

پاسخ