آئین نامه روابط عمومی

  • 1393/03/03
  • بازدید : 5508

آیین­ نامه روابط عمومی کانون مهندسین شهرستان آمل

ماده 1 - تعریف:

واحد روابط عمومی کانون مهندسین شهرستان آمل که در ادامه به اختصار روابط عمومی خوانده می­شود کلیه اقدامات و فعالیت­های کانون مهندسین شهرستان آمل جهت برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه­ها، سازمان­ها و نهادهایی که می­توانند با کانون در ارتباط باشند (داخلی و خارجی) را برنامه­ریزی، سازماندهی و عملیاتی می­نماید.

ماده 2 - اهداف:

2-1- معرفی و ارتقاء جایگاه کانون در جامعه

2-2- افزایش انسجام مهندسین عضو

2-3- شناساندن ارکان کانون بین کارکنان، اعضاء و مراجعین

ماده 3 - ارکان:

3-1- روابط عمومی متشکل از 15 عضو اصلی (مسئول روابط عمومی و 2 نفر نماینده هیأت مدیره و 12 نفر از مهندسین متقاضی عضو کانون به انتخاب اعضای واحد روابط عمومی) می­باشد که یک نفر به انتخاب اعضاء اصلی به­عنوان دبیر جهت هماهنگی، پیگیری وظایف و عملیاتی نمودن برنامه­ها و مصوبات انتخاب می­گردد.

تبصره1- روابط عمومی جهت پیشبرد اهداف خود می­تواند کارگروه­های فرعی مختلف را از میان اعضای کانون تشکیل و پس از تأئید هیأت مدیره استفاده نماید.

تبصره2- هماهنگی تشکیل جلسات و تهیه گزارش دوره­ای (3ماهه) بر عهده دبیر روابط عمومی و ارائه گزارش دوره­ای به هیأت مدیره بر عهده مسئول روابط عمومی می­باشد.

تبصره3- مکاتبات با هیأت مدیره بر عهده دبیر و با تائید مسئول روابط عمومی کانون می­باشد. 

3-2- جلسات روابط عمومی به­صورت یک­بار در هفته برگزار می­گردد و در صورت نیاز تشکیل جلسه اضافی بلامانع است.

ماده 4 - شرح وظایف

4-1- اجرای سیاست­های اطلاع­رسانی کانون

4-2- تهیه و اجرای طرح­های تبلیغاتی کانون

4-3- همکاری در اجرای مناسب مراسم و مناسبت­ها (همایش، کنفرانس، کارگاه­ها و ...)

4-4- بررسی و همکاری در انتشارات و نشریات کانون (پیامک، ایمیل و ...)

4-5- مدیریت پایگاه­های اطلاع­رسانی (الکترونیک و غیرالکترونیک) کانون (تابلوی اعلانات و ...)

4-6- افکارسنجی عمومی مراجعین (کارفرمایان، اعضاء و کارکنان) کانون و تشکیل نظام جامع پیشنهادات

4-7- همکاری و ایجاد ارتباطات سازنده با رسانه­های جمعی

4-8- ایجاد روابط و همکاری بین کانون و کلیه ادارات، سازمان­ها و ارگان­های مختلف

4-9- شناسایی ظرفیت و پتانسیل­های اعضای کانون و تهیه بانک اطلاعاتی

تبصره1- شایان ذکراست چارچوب وظایف در صورت ارائه پیشنهاد مناسب و با تأئید اکثریت اعضای اصلی روابط عمومی و تأئید هیات مدیره قابل بروزرسانی است.

ماده 5 - مالی:

بودجه سالیانه مورد نیاز روابط عمومی به پیشنهاد اعضای اصلی روابط عمومی طرح و با تأیید هیأت مدیره کانون عملیاتی می­گردد.

این آئین­نامه در 5 ماده و 4 تبصره در تاریخ 4دی 1392در هیأت مدیره کانون مهندسین آمل به تصویب رسیده­ است.

 

مطالب مرتبط :
  1. اطلاعیه ها و بخشنامه ها
  2. برگزاری جلسات روابط عمومی
  3. اساسنامه کانون مهندسین آمل
  4. روابط عمومی
  5. آئین نامه انتشارات

پاسخ