اعضای روابط عمومی

  • 1393/03/03
  • بازدید : 6554

مسئول روابط عمومی کانون: مهندس مجید ابراهیمی

نمایندگان هیات مدیره : مهندس علی بابایی - مهندس مجید عمرانی نوا

دبیر : مهندس حامد همدانی

اعضای خانمها ی مهندس:     سودابه خبیری،سارا سیفی،مهدیه مهدوی،مژگان محمد خانی

و آقایان مهندس : سهیل اسلامی؛سینا اعتضادی؛رضا امیری؛یداله بیابانی؛عباس جمی؛بهتاش درکایی نژاد،مهرداد فرخ منش،اسماعیل کشتکار ،مهرداد مهجوریان،قاسم رسولی ،محسن شریف،آرمین ایزدی،امیر رضا حدادی،عادل اندرز،سهیل اسدی ،احمد شیرازی ،   سعید راسخی ،حسین خاکپور ،فرهاد عزیزی

 

 

مطالب مرتبط :
  1. برگزاری جلسات روابط عمومی
  2. روابط عمومی
  3. معرفی واحد روابط عمومی
  4. آئین نامه روابط عمومی
  5. دستورالعمل اجرایی روابط عمومی

پاسخ