برگزاری کمیته آموزش و شروع دوباره

کمیته آموزش کانون 29 آبان 1402 برگزار گردید و فعالیت خود را از سر گرفت....

مطالب مرتبط :
  1. برگزاری جلسات کمیته آموزش و پژوهش
  2. برگزاری جلسات روابط عمومی
  3. جلسات کمیته ورزش
  4. برگزاری جلسات کمیته انتشارات
  5. آموزش و پژوهش

پاسخ