برگزاری دوره آموزشی مقررات ملی ساختمان در معماری

دوره مباحث کاربردی مقررات ملی ساختمان در معماری، سه شنبه 23 آبان در دانشگاه شمال آمل برگزار می گردد.جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با دفتر کانون تماس حاصل فرمایید.

مطالب مرتبط :
  1. برگزاری جلسات روابط عمومی
  2. برگزاری جلسات کمیته انتشارات
  3. برگزاری جلسات کمیته آموزش و پژوهش
  4. برگزاری جلسات کمیته رفاهی
  5. مقررات ملی ساختمان

پاسخ