تعیین وضعیت عضویت مبنی بر مصوب مجمع عمومی22آذر1400

همکارگرامی  سرکار خانم/جناب آقای  مهندس

 

 

باسلام، نظربه مصوبه مجمع عمومی مورخ22آذرجهت آن دسته از اعضای محترم که با عـــدم پرداخت حق عضویت و عوارض کــــانون که شماره حساب غیر از کانون را به نظام مهندسی محترم اعلام نمودید، عملاً از کانون جدا مانده اند، درحکم استعفا وخروج از کانون تلقی میگردد، لذا بدینوسیله خواهشمند است حداکثر تا تاریخ 21بهمن به دفتر کانون جهت انجام امور مالی و اداری مراجعه فرمایید. بدیهی است در غیر اینصورت به عنوان عضو خارج شده از کانون به موجب ماده مصـــوب مجمع عمومی محسوب میگردد و لازم به ذکر است طبق مفاد اساسنامه که به تایید و قبول شمــا حین عضویت رسیده است، عضو مستعفی یا خارج شده هیچگونه حقوق و ادعایی در هیچ زمینه از کانون نخواهد داشت.

درخاتمه آرزومند مراجعه به کانون و استمرار عضویت شما می باشیم

 

 

                                                                                                                   باتشکر    

                                                             حسین ایزدی آملی         رئیس هیات  مدیره کانون مهندسین آمل                                                                                             

 

kanoon_mohandesin_amol@مطالب مرتبط :
  1. عضویت
  2. مصوبات ورزش
  3. جلسات هیات اجرایی مجمع عمومی کانون مهندسین آمل
  4. مصوبات جلسه 99 مورخ 94.6.10
  5. مجمع عمومی کانون مهندسین آمل

پاسخ