انتخابات داخلی هیات مدیره دوره هجدهم کانون

سه شنبه 9آبان 1402، انتخابات داخلی هیات مدیره کانون مهندسین آمل به صورت مجازی برگزار گردید و نتیجه به شرح ذیل اعلام شد:

آقای مهندس رضا نادرپور  : رئیس

آقای مهندس بهتاش درکائی نژاد: نائب رئیس اول

آقای مهندس عادل جلالی : نائب رئیس دوم

آقای مهندس سهیل اسلامی: خزانه دار

آقای مهندس محمد جعفر یزدانی : دبیر

آقای مهندس جواد اژدری : روابط عمومی

با آروزی سلامتی و توفیق روز افزون برای تک تک اعضای محترم هیات مدیره و بازرسین کانون

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. سهامی نمودن اموال کانون مهندسین آمل
  3. فرم رزومه جهت ثبت نام در کمیته های کانون
  4. اساسنامه کانون مهندسین آمل
  5. تاریخچه کانون مهندسین آمل

پاسخ