اطلاعیه

دریافت تسهیلات بانکی

طی هماهنگی بعمل آمده با بانک تجارت، همکاران عضو کانون که مایل به اخذ وام و تسهیلات بانکی  میباشند، جهت دریافت معرفی نامه به دفتر کانون مراجعه فرمایید.

مطالب مرتبط :
  1. اطلاعیه ها و بخشنامه ها
  2. اخبارو اطلاعیه آموزش و پژوهش
  3. اخبار و اطلاعیه های کمیته رفاهی
  4. اطلاعیه

پاسخ