مجمع عمومی کانون مهندسین آمل روز یکشنبه 25 تیر 1396 در سالن ارشاد آمل برگزار گردید

مجمع عمومی سالانه کانون روز یکشنبه مورخ 25تیر 1396، از ساعت 17:30 الی 19:30 با دستور جلسه