• تاریخ ثبت : 1401/11/10
  • بازدید :

کارگاه گزارش نویسی مهندسی در دو دوره مقدماتی و پیشرفته ، ویژه رشته های هفت گانه دارای امتیاز نظام ارجاع کار توسط کانون مهندسین آمل درروز های یکشنبه دوم و نهم بهمن ماه با حضور پر شور اعضای محترم نظام مهندسی مازندران،در سالن شهرداری  برگزار شد.

بنا بر مصوب مجمع عمومی مورخ 28 شهریور 1401 کانون مهندسین آمل

همکار گرامی، لطفا رزومه خود را مطابق فرمت اعلام شده دفتر کانون جهت مشارکت در کمیته های مختلف آن حداکثر تا 2 آذر 1398 ارسال نمائید.(اعضای محترم دارای پروانه)

جلسه تودیع و معارفه هیات مدیره دوره های هفدهم و هجدهم کانون روز یکشنبه مورخ 30 تیر 98 در محل کانون برگزار گردید

انتخابات هجدهمین دوره هیات مدیره و بازرسان کانون مهندسین آمل در تاریخ 11/تیر/ 98 برگزار میگردد.داوطلبین جهت نام نویسی از اول وقت اداری 18/خرداد/98 تا پایان وقت اداری 25/خرداد/98 شخصاً به دفتر کانون مراجعه نمایند