سه شنبه 21 مرداد 1399، انتخابات داخلی هیات مدیره کانون مهندسین آمل به صورت مجازی برگزار گردید و نتیجه به شرح ذیل اعلام شد:

همکار گرامی، لطفا رزومه خود را مطابق فرمت اعلام شده دفتر کانون جهت مشارکت در کمیته های مختلف آن حداکثر تا 2 آذر 1398 ارسال نمائید.(اعضای محترم دارای پروانه)