• تاریخ ثبت : 1395/03/20
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 1832

روز چهارشنبه 20خرداد کلیه کمیته های کانون، فعالیت خود را شروع کردند.

 • تاریخ ثبت : 1395/03/17
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3198

 • تاریخ ثبت : 1395/03/12
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3655

کارگاه آموزشی با 2% امتیاز تشویقی برای کلیه رشته های هفتگانه نظام مهندسی،

 • تاریخ ثبت : 1395/02/22
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2697

همکار محترم، جهت ثبت نام در کمیته های کانون،

 • تاریخ ثبت : 1395/03/19
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2646

آملیها با دو ام به خانه آمدند....

 • تاریخ ثبت : 1395/02/08
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2768

جلسه هیات اجرایی کانونهای مهندسین استان، روز سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 در کانون مهندسین آمل برگزار شد.

 

کانون مهندسین آمل برگزار میکند: کلاس آموزشی 3dmax

 • تاریخ ثبت : 1395/01/25
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2645