روز دوشنبه 14 تیر 1395، اعضای محترم هیات مدیره کانون مهندسین آمل به مناسبت روز شهرداری ، به ملاقات آقای مهندس امیرسلیمانی ، شهردار محترم شهر آمل رفتند.

 • تاریخ ثبت : 1395/04/12
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 1283

 • تاریخ ثبت : 1395/03/20
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 1348

روز چهارشنبه 20خرداد کلیه کمیته های کانون، فعالیت خود را شروع کردند.

 • تاریخ ثبت : 1395/03/17
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2259

 • تاریخ ثبت : 1395/03/12
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3034

کارگاه آموزشی با 2% امتیاز تشویقی برای کلیه رشته های هفتگانه نظام مهندسی،

 • تاریخ ثبت : 1395/02/22
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2093

همکار محترم، جهت ثبت نام در کمیته های کانون،

 • تاریخ ثبت : 1395/03/19
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2008

آملیها با دو ام به خانه آمدند....

 • تاریخ ثبت : 1395/02/08
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2140

جلسه هیات اجرایی کانونهای مهندسین استان، روز سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 در کانون مهندسین آمل برگزار شد.