• تاریخ ثبت : 1395/07/17
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2944

 • تاریخ ثبت : 1395/07/08
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2675

 • تاریخ ثبت : 1395/06/28
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3135

 • تاریخ ثبت : 1395/06/27
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3020

 • تاریخ ثبت : 1395/05/20
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3039

روز سه شنبه مورخ 95.5.19جلسه کمیته ادواری کانون با حضور اعضای محترم هیات مدیره ادوار گذشته در کانون برگزار گردید

 • تاریخ ثبت : 1395/05/16
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2882

روز دوشنبه 14 تیر 1395، اعضای محترم هیات مدیره کانون مهندسین آمل به مناسبت روز شهرداری ، به ملاقات آقای مهندس امیرسلیمانی ، شهردار محترم شهر آمل رفتند.