• تاریخ ثبت : 1395/07/08
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2167

 • تاریخ ثبت : 1395/06/28
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2709

 • تاریخ ثبت : 1395/06/27
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2632

 • تاریخ ثبت : 1395/05/20
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2628

روز سه شنبه مورخ 95.5.19جلسه کمیته ادواری کانون با حضور اعضای محترم هیات مدیره ادوار گذشته در کانون برگزار گردید

 • تاریخ ثبت : 1395/05/16
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2497

روز دوشنبه 14 تیر 1395، اعضای محترم هیات مدیره کانون مهندسین آمل به مناسبت روز شهرداری ، به ملاقات آقای مهندس امیرسلیمانی ، شهردار محترم شهر آمل رفتند.

 • تاریخ ثبت : 1395/04/12
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 1776