• تاریخ ثبت : 1395/03/12
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2800

کارگاه آموزشی با 2% امتیاز تشویقی برای کلیه رشته های هفتگانه نظام مهندسی،

 • تاریخ ثبت : 1395/02/22
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 1854

همکار محترم، جهت ثبت نام در کمیته های کانون،

 • تاریخ ثبت : 1395/03/19
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 1778

آملیها با دو ام به خانه آمدند....

 • تاریخ ثبت : 1395/02/08
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 1901

جلسه هیات اجرایی کانونهای مهندسین استان، روز سه شنبه 7 اردیبهشت 1395 در کانون مهندسین آمل برگزار شد.

 

کانون مهندسین آمل برگزار میکند: کلاس آموزشی 3dmax

 • تاریخ ثبت : 1395/01/25
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 1771

 • تاریخ ثبت : 1395/01/24
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2226

کانون مهندسین آمل برگزار می کند:

کلاسهای آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری (رشته های فنی و مهندسی)

اعضای هیات مدیره و بازرسین کانون، روز شنبه مورخ 1395/1/21 ، جلسه ای در محل سازمان نظام مهندسی، با اعضای محترم هیات رئیسه سازمان داشته اند که