• تاریخ ثبت : 1395/11/02
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2390

در انخابات داخلی هفدهمین دوره هیات مدیره کانون مهندسین آمل، که روز سه شنبه 28 دیماه، در جلسه هیات مدیره برگزار گردید:

 • تاریخ ثبت : 1395/10/16
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2443

 • تاریخ ثبت : 1395/09/24
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3030

 • تاریخ ثبت : 1395/09/14
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2910

 • تاریخ ثبت : 1395/08/18
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2908

این کانون در نظر دارد: