این کانون در نظر دارد:

 • تاریخ ثبت : 1395/07/17
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 1628

 • تاریخ ثبت : 1395/07/08
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 1397

 • تاریخ ثبت : 1395/06/28
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 1779

 • تاریخ ثبت : 1395/06/27
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 1849

 • تاریخ ثبت : 1395/05/20
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 1975

روز سه شنبه مورخ 95.5.19جلسه کمیته ادواری کانون با حضور اعضای محترم هیات مدیره ادوار گذشته در کانون برگزار گردید

 • تاریخ ثبت : 1395/05/16
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 1835

روز دوشنبه 14 تیر 1395، اعضای محترم هیات مدیره کانون مهندسین آمل به مناسبت روز شهرداری ، به ملاقات آقای مهندس امیرسلیمانی ، شهردار محترم شهر آمل رفتند.