مجمع عمومی کانون مهندسین آمل روز یکشنبه 25 تیر 1396 در سالن ارشاد آمل برگزار گردید

  • تاریخ ثبت : 1395/11/02
  • شاخه: اخبار کانون ,
  • بازدید : بازدید : 1533

در انخابات داخلی هفدهمین دوره هیات مدیره کانون مهندسین آمل، که روز سه شنبه 28 دیماه، در جلسه هیات مدیره برگزار گردید:

  • تاریخ ثبت : 1395/10/16
  • شاخه: اخبار کانون ,
  • بازدید : بازدید : 1576