• تاریخ ثبت : 1393/12/26
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3326

آخرین سه شنبه سال خورشیدی رابا برافروختن آتش و پریدن ازروی آن ،به استقبال نوروز می رویم.

سرخی تو از من  ، زردی من از تو

جشن باستانی چهارشنبه سوری مبارک.

 • تاریخ ثبت : 1393/12/26
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 4528

 • تاریخ ثبت : 1393/12/14
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3923

 • تاریخ ثبت : 1393/11/20
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 4481

 • تاریخ ثبت : 1393/11/12
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 4723

 • تاریخ ثبت : 1394/01/31
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 8158

کانون مهندسین آمل برگزار می کند:کلاس آموزشی ویترای(نقاشی روی شیشه)ویژه بانوان مهندس عضو کانون.