• تاریخ ثبت : 1393/12/14
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2924

 • تاریخ ثبت : 1393/11/20
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3516

 • تاریخ ثبت : 1393/11/12
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3574

 • تاریخ ثبت : 1394/01/31
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 6408

کانون مهندسین آمل برگزار می کند:کلاس آموزشی ویترای(نقاشی روی شیشه)ویژه بانوان مهندس عضو کانون.

 • تاریخ ثبت : 1395/05/13
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2749

 • تاریخ ثبت : 1393/10/09
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3135

کانون مهندسین آمل ،،تاکنون موفق به برگزاری نه دوره از کلاس ایمنی شده است.