• تاریخ ثبت : 1394/05/07
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2659

 • تاریخ ثبت : 1394/05/01
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3488

جهت نرم افزاری کردن کلیه امور کانون و همچنین اخذ وام با بهره کمتر طبق تفاهم نامه برای اعضای محترم،شماره حساب بانک ملی مرکزی خود را به کانون ارائه فرمایید و یا

 • تاریخ ثبت : 1394/03/20
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2928

مجمع عمومی سالانه کانون روز سه شنبه مورخ 19 خرداد 1394 ،در سالن ارشاد آمل برگزار گردید

 • تاریخ ثبت : 1394/02/20
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3430

کانون مهندسین آمل برگزار نمود:

 • تاریخ ثبت : 1394/02/16
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3456

 • تاریخ ثبت : 1394/02/09
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3357

بنیاد کودک با هدف" تحصیل حق همه کودکان ایران زمین"