• تاریخ ثبت : 1394/11/28
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2437

 • تاریخ ثبت : 1394/11/28
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2450

روز سه شنبه 27بهمن 1394، اعضای هیات مدیره آمل، جهت پاره ای از مذاکرات به شورای اسلامی شهر آمل رفتند.

 

 • تاریخ ثبت : 1394/11/24
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2336

 • تاریخ ثبت : 1394/11/17
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2094

 • تاریخ ثبت : 1394/11/17
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2468

هیات مدیره  کانون مهندسین آمل از بنیاد کودک آمل ، جهت کمک دیدار بعمل آوردند.

 • تاریخ ثبت : 1394/11/14
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2303

روز سه شنبه 13بهمن 1394، هنرپیشه مطرح سینما و تلویزیون،

 • تاریخ ثبت : 1394/11/01
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2672

روز سه شنبه ،29دی 1394،هیات مدیره محترم جامعه مستقل جهت عرض تبریک به هیات مدیره جدید،در دفتر کانون حضور بهم رساندند.

روز سه شنبه 8 مرداد 1398، اولین جلسه هیات مدیره دوره هجدهم تشکیل شد .

1-آقای مهندس علی فیاض شاهاندشتی                   رئیس کانون                              

 

                

2-آقای مهندس علی بابایی                نائب رئیس اول                 

3-آقای مهندس میثم  سعادتی                   نائب رئیس دوم     

4-آقای مهندس حسین ایزدی     خزانه دار                                  

5-آقای مهندس مهر آرا ناهید                       دبیر                        

6--آقای مهندس سهیل اسلامی                      مسئول  روابط عمومی  

7-آقای مهندس سید مجتبی سعیدیان               عضو اصلی                    

8-آقای مهندس بهتاش درکایی نژاد                عضو اصلی                           

9-آقای مهندس عباس جمی                         عضو اصلی                          

                             

10-آقای مهندس محمد جعفر یزدانی            عضو علی البدل                             

10-آقای مهندس رضا امیری                      عضو علی البدل                            

 

                   

 

 

 

آقای مهندس شیداله یداله تبار عمران               بازرس اصلی                             

آقای مهندس علی اصغر دریاباری              بازرس اصلی                             

آقای مهندس نعمت درزی       بازرس علی البدل