انتخابات داخلی هیات مدیره دوره هجدهم کانون

  • 1399/05/22
  • بازدید :

سه شنبه 21 مرداد 1399، انتخابات داخلی هیات مدیره کانون مهندسین آمل به صورت مجازی برگزار گردید و نتیجه به شرح ذیل اعلام شد:

آقای مهندس حسین ایزدی : رئیس

آقای مهندس علی بابایی : نائب رئیس اول

آقای مهندس سهیل اسلامی : نائب رئیس دوم

آقای مهندس بهتاش درکائی نژاد: خزانه دار

آقای مهندس میثم سعادتی : دبیر

و آقای مهندس ایزدی و آقای مهندس بابایی با حفظ سمت مسئول امور اداری و روابط عمومی کانون

با آروزی سلامتی و توفیق روز افزون برای تک تک اعضای محترم هیات مدیره و بازرسین کانون

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. سهامی نمودن اموال کانون مهندسین آمل
  3. فرم رزومه جهت ثبت نام در کمیته های کانون
  4. اساسنامه کانون مهندسین آمل
  5. تاریخچه کانون مهندسین آمل

پاسخ