درج مقالات و تبلیغات در نشریه

همکار محترم، جهت درج مقالات کاربردی و اجرایی و همچنین مقالات خود در نشریه مجازی کانون، حداکثر تا 25 تیر سال جاری به دفتر کانون مراجعه فرمایید.

مطالب مرتبط :
  1. نشریه شماره 6
  2. مقالات آموزشی
  3. نشریه شماره 5
  4. دریافت نشریه
  5. نشریه شماره 7

پاسخ