تبریک به مهندس اکبرزاده

همکار جوان و پرتلاش، جناب آقای مهندس محسن اکبرزاده ، انتصاب بجا و شایسته شما را به سمت ریاست کمیسیون ورزش استان، تبریک و تهنیت عرض نموده و موفقیت روز افزونتان را خداوند منان خواستاریم.

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. لیگ والیبال جام مهندس
  3. اساسنامه کانون مهندسین آمل
  4. تاریخچه کانون مهندسین آمل
  5. هیات مدیره گذشته کانون مهندسین آمل

پاسخ