شب قدر و شهادت حضرت علی (ع)

انا انزلناه فی لیله القدر

فرا رسیدن شبهای قدر و شهادت مظلومانه امام علی ( ع) گرامی باد .

التماس دعا

پاسخ