تبریک نوروز 98 و تعطیلی کانون در ایام نوروز

ضمن عرض تبریک نوروز 98 به همه شما بزرگواران، طبق مصوبه هیات مدیره، کانون مهندسین آمل در ایام عیدتا پایان 15 فروردین 98 تعطیل میباشد.با آرزوی سرافرازی و سربلندی برای شما همکارعزیز و خانواده محترمتان

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. اساسنامه کانون مهندسین آمل
  3. تاریخچه کانون مهندسین آمل
  4. هیات مدیره گذشته کانون مهندسین آمل
  5. افتخارات کانون مهندسین آمل

پاسخ