تبریک نوروز 98 و تعطیلی کانون در ایام نوروز

ضمن عرض تبریک نوروز 98 به همه شما بزرگواران، طبق مصوبه هیات مدیره، کانون مهندسین آمل در ایام عیدتا پایان 15 فروردین 98 تعطیل میباشد.با آرزوی سرافرازی و سربلندی برای شما همکارعزیز و خانواده محترمتان

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. انتخابات داخلی هیات مدیره دوره هجدهم کانون
  3. فرم رزومه جهت ثبت نام در کمیته های کانون
  4. اساسنامه کانون مهندسین آمل
  5. تاریخچه کانون مهندسین آمل

پاسخ