تبریک روز مهندس

پنجم اسفند، خجسته زادروز دانشمند بزرگ ایرانی و مهندس برجسته تاریخ علم این سرزمین،" خواجه نصیرالدین طوسی" وروز ملی " مهندس" را به همه فعالان عرصه مهندسی، علی الخصوص مهندسین گرامی خانواده بزرگ کانون مهندسین آمل تبریک عرض می نماییم.

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. لیگ والیبال جام مهندس
  3. اساسنامه کانون مهندسین آمل
  4. تاریخچه کانون مهندسین آمل
  5. هیات مدیره گذشته کانون مهندسین آمل

پاسخ