مجمع عمومی فوق العاده کانون مهندسین آمل 28آذر1396

مجمع عمومی فوق العاده کانون مهندسین آمل با دستور جلسه ۱.چگونگی کسب درآمد کانون, ۲.تغییرات موادی از اساسنامه, ۳.اخذ مجوز جهت سهامی کردن اموال کانون, روز سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ ,ساعت ۱۵ الی ۱۷ در سالن هلال احمرآمل برگزار گردید.

 


مجمع عمومي كانون مهندسين آمل در سالن هلال احمرشهرستان آمل، ساعت ١٥در تاريخ ٩٦/٠٩/٢٨ باحضورجمعي از اعضا و باهيئت رئيسه ای متشکل از آقایان مهندسین: فتحیه،صدیقی،ابراهیم‌زاده عمران،بابائی و خانم مهندس مهدوی مطلق برگزار شد.
 تمامي بندهاي صورتجلسه با اکثریت آراء تائيدوبه تصویب رسید.با نظر اکثریت آراء تغییر و به تصویب اعضاء رسید.

مطالب مرتبط :
  1. برگزاری جلسات روابط عمومی
  2. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  3. اساسنامه کانون مهندسین آمل
  4. روابط عمومی
  5. تاریخچه کانون مهندسین آمل

پاسخ