کلاس آموزش عمومی نکات ایمنی و اطفا حریق

همکارگرامی،جهت ثبت نام دردوره "آموزش عمومی نکات ایمنی و اطفای حریق"(باظرفیت محدود و رایگان)ابادفتر کانون(01143220044)تماس حاصل فرمایید.روابط عمومی کانون مهندسین آمل

مطالب مرتبط :
  1. برگزاری جلسات کمیته آموزش و پژوهش
  2. برگزاری جلسات روابط عمومی
  3. آموزش و پژوهش
  4. روابط عمومی
  5. گروه اول کلاس ایمنی

پاسخ