کلاسهای ارتقا پایه -پاییز 1394

 

 

شایان ذکراست بعلت محدودیت پذیرش،اولویت براساس زمان ثبت نام و واریز وجه می باشد.اعتبار گواهی قبولی دوره ها سه سال میباشد.

50درصد شهریه دوره از طرف شرکت کننده و 50درصد دیگر آن از طرف نظام مهندسی ساختمان استان مازندران پرداخت میگردد.

شماره حساب واریز وجه :0104383669006-6037991461690285 بنام علی ایزدی آملی

 

ضمنا محل برگزاری کلاسهای ارتقاء پایه مهندسان ساختمان دانشکده تربیت بدنی- طبقه همکف - مرکز آموزش های تخصصی می باشد.

مطالب مرتبط :
  1. کلاس ارتقا پایه (بازرسی گاز)
  2. کلاس ارتقا پایه(سیستم های ویژه جذب انرژی در سازه های فولادی)
  3. کلاس ارتقا پایه (گودبرداری)
  4. کلاس ارتقا پایه (تولید صنعتی ساختمان)
  5. کلاس های ارتقا پایه در دانشگاه شمال آمل

پاسخ