کلاس ایمنی (2)

کانون مهندسین آمل مجددا برگزار می کند:

کلاس ایمنی و محافظت کار ،برای همه رشته ها.

هزینه ثبت نام:30هزارتومان

 

 

 

 

ثبت نام کلاس ایمنی (2) -

مطالب مرتبط :
  1. گروه اول کلاس ایمنی
  2. کلاس ایمنی
  3. برگزاری کلاس ویترای (نقاشی روی شیشه )
  4. برگزاری کلاس هوشمند سازی در کانون
  5. ثبت نام کلاس آسانسور

پاسخ