هیات مدیره کانون مهندسین آمل

اعضای محترم هیات مدیره کانون مهندسین آمل

آقای مهندس حسین ایزدی
سمت : رئیس
همراه :             09111251992                                    

 

 


 

 

آقاي مهندس علی  بابایی

سمت : نائب رئيس اول

09111250640

اقای  مهندس سهیل اسلامی

سمت : نائب رئیس دوم

09113272025

آقای مهندس  بهتاش درکائی نزاد


سمت : خزانه دار
تلفن : 09111210437

آقای مهندس  میثم سعادتی


سمت دبیر

تلفن :09112212344

آقای مهندس مهر آرا ناهید


سمت : عضو اصلی

تلفن : 09111253905

آقای مهندس  سید مجتبی  سعیدیان

سمت : عضو اصلی

تلفن : 09121235192


 

آقای مهندس علی فیاض

سمت : عضو اصلی

تلفن : 09113232903

آقاي مهندس  عباس  جمی

سمت : عضو اصلی

همراه :09124740715

 

آقای مهندس محمد جعفر یزدانی

سمت : عضو علی البدل

تلفن:09111214207

 

 

آقای مهندس رضا امیری

سمت: عضو علی البدل


همراه:09111278039

 

آقای مهندس  شیداله یداله تبار عمران


سمت : بازرس

همراه :09111210027
 

آقای مهندس سید علی اصغر دریاباری


سمت : بازرس
همراه :   09111215181
 

 

آقای مهندس  نعمت درزی


سمت : بازرس علي البدل

همراه :09111228139
 

 

 

مطالب مرتبط :
  1. انتخابات داخلی هیات مدیره دوره هجدهم کانون
  2. فرم رزومه جهت ثبت نام در کمیته های کانون
  3. اساسنامه کانون مهندسین آمل
  4. تاریخچه کانون مهندسین آمل
  5. هیات مدیره گذشته کانون مهندسین آمل

پاسخ