هیات مدیره جدید انجمن مجریان

پس از انتخابات اخیر در انجمن مجریان ، اسامی کاندیدای منتخب به شرح ذیل می باشند:

1-مهندس مجتبی کمالی          رئیس

2-مهندس رضا سلیمانی        نائب رئیس

3-مهندس محمد ملکی                    خزانه دار

4-مهندس بهروز حیدری پرستار      دبیر

5-مهندس احمد شیرازی                مسئول روابط عمومی

6-مهندس علی ارزانی                   بازرس اصلی

7-مهندس حامد معتقدی                عضو علی البدل

8-مهندس ابراهیم صادقی              بازرس علی البدل

 

با آرزوی توفیق روز افزون.

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. هیات مدیره گذشته کانون مهندسین آمل
  3. دیدار اعضای جدید کانون با هیات مدیره
  4. جلسات هیات اجرایی مجمع عمومی کانون مهندسین آمل
  5. ترکیب جدید هیات رئیسه کانون مهندسین آمل

پاسخ